In elke branche heb je als werkgever een zorgplicht waar je zoveel mogelijk eraan moet doen om je werknemers op een zo gezond mogelijke manier te laten werken en verzuim te kunnen voorkomen. Een handige methode om hieraan te voldoen is het aanbieden van een preventief medisch onderzoek. Hierbij kunnen medisch deskundigen controleren of je werknemers opkomende last hebben die gevolgen kunnen hebben voor de manier van werken. Maar waarom zou je gebruik maken van een preventief medisch onderzoek? EnergyPlatform is een organisatie die deze onderzoeken kan regelen en kan je daarom uitleggen waarom dit een goed idee is.

Voordelen voor de werkgever

Als werkgever kun je dankzij het preventief medisch onderzoek ervoor zorgen dat ziekteverzuim tot een minimum beperkt wordt. Je krijgt inzicht in de gezondheid op groepsniveau en kunt preventieve maatregelen nemen als je ziet dat er zaken zijn die overkoepelend zijn bij meerdere mensen per afdeling. Daarnaast brengt het in kaart brengen van de vitaliteit van je personeel inzichten in hoe deze verbeterd kan worden. EnergyPlatform kan hiervoor na het onderzoek ook advies geven om deze verbeterde doelen vast te stellen en te kunnen halen.

Voordelen voor de werknemer

Ook voor de werknemers zelf is het preventief medisch onderzoek voordelig. Werknemers kunnen het onderzoek weigeren omdat het op vrijwillige basis is, maar dat je het aanbiedt is al voldoende om aan de zorgplicht te kunnen voldoen. De redenen waarom werknemers voor zichzelf mee kunnen doen aan het preventief medisch onderzoek zijn onder andere dat deze een beter inzicht krijgen in hun gezondheid en hoe deze gezondheid verbeterd kan worden. Niet alleen voor de werkgever is een werknemer met ziekteverzuim vervelend, ook voor de werknemer zelf is niet kunnen werken vanwege ziekte of pijn geen pretje. Dit voorkomen door een preventief medisch onderzoek is voor veel werknemers al genoeg reden om hieraan mee te doen. 

Voor zowel werkgever als werknemer is een preventief medisch onderzoek belangrijk om geen last van ziekteverzuim te hebben. Om gebruik te kunnen maken van deze dienst kun je met EnergyPlatform informatie opnemen en direct hulp en advies krijgen voor een gezond team en daarmee een gezonde onderneming.